Vì dự án đang cần phải gấp rút hoàn thành nên đêm đó Yu Shinoda đã phải ở lại văn phòng làm tăng ca, cùng làm với cô là một ông anh đồng nghiệp mạnh mẽ đậm cất nam tính. Cũng chính vì nguyên do đó mà mới sảy nên cơ sự như những gì mà quý vị và các bạn đang được thấy trong bộ phim Cuộc địt thâu đêm tăng ca của đôi đồng nghiệp dâm này đó.